Paleografie en Genealogie

Paleografie of lezen van oud-schrift


De mens heeft van in het prille begin getracht zicht te uiten in tekens.

Denken we maar aan rotstekeningen, hiërogliefen en dergelijke.

Zo is stilaan het geschrift ontstaan.

Wij (=de Semse) proberen nu testamenten, oorkonden en dergelijke te lezen die geschreven zijn tussen 1500 en 1790, rekening houdend met de tijd en het dialect van de streek.

Indien u bezig bent met een stamboom op te stellen komt men ooit terecht in de parochieregisters.  Het geschrift van de 17e en 18e eeuw kan nogal eens afwijken van dat wat we vandaag schrijven (ook gebeurt dat ook al minder).  Ook de Latijnse tekst kan wel eens voor problemen zorgen.

Het kan ook zijn dat u meer wilt weten over uw buurt of het huis waar in u woont.  Dan kan men terecht op de archieven van de gemeente maar ook daar zijn de geschriften niet altijd even goed leesbaar.

Wilt u al een voorproefje hoe zo een oude tekst eruit kan  zien, ga dan naar


Genealogie of Familiekunde


Bij een familiesamenkomst met blijde of droeve gebeurtenissen wordt er gepraat met tantes, nonkels, neven en nichten en worden er afspraken gemaakt die echter bijna nooit worden nageleefd.  Dikwijls wordt er wel verteld over de ene of andere die gehuwd is of kinderen gekregen heeft.

Daaruit ontstaat soms de goesting om eens verder te gaan kijken naar de voorouders.  Eens dat men er aan begint is het moeilijk om te stoppen.

Indien u ook de kriebels krijgt om er aan te beginnen, spring dan eens binnen in De Semse en wij helpen u en leggen u uit hoe, wat en waar het te vinden is.

Wij zijn open elke 2e, 3e en 4e maandag van de maand van 19 u tot 22 u (behalve op feestdagen en de maanden juli en augustus)WOORDENBOEK GENEALOGIE


Deze woordenlijst is een samenvoegsel uit verschillende bronnen, geschreven teksten, het internet, enz…

Als u aanvullingen of verbeteringen kunt aanbrengen, zouden wij het op prijs stellen dat u ons deze meldt.

Zo komen we uiteindelijk tot een min of meer volledige lijst.

Deze staat ter beschikking van alle geïnteresseerden.

Deze versie is aangevuld met de woordenlijst van Myriam Goedertier.

Hiernaast op deze pagina vindt u ook de verwantschap in burgerlijk en kerkelijk recht.

Agnes Lambrechts - Libert Loosen

Fr.Reyniersstraat 20

2811 Hombeeklibert woordenboek 1.png libert woordenboek 2.png Klik op afbeelding Het VERDAM woordenboek van de Nederlandse taal vindt U hier De Notarius Belgicus vindt u hier Het volledige woordenboek vind u hier als een Excel bestand